Cinta Tanah Air, amalan dari Nabi Muhammad SAW.Ini kisahnya - Tempe-Urap

Belajar tiada batasan, waktu, usia dan tempat.

Like us on Facebook

Ads Here

Friday, May 24, 2019

Cinta Tanah Air, amalan dari Nabi Muhammad SAW.Ini kisahnya

Pernyataan cinta tanah air juga merupakan satu amalan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ada sebuah kisah ketika akan meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membicarakan Makkah.

Kata Nabi, Ya Makkah wallahi innaki la-ahabbul ardli ilayya wa lawla anni ukhrijtu minki maa khorijtu. Wahai Makkah, sumpah demi Allah, engkau bumi yang paling aku cintai. Kalau saja aku tidak dizolimi. Aku tidak mungkin meninggalkan engkau. Hadits riwayat Imam Ahmad.
loading...


Hadist tersebut tentu secara explisit menyebutkan bahwa pengahargaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW terhadap kota Mekkah sebagai tanah kelahirannya.

Dari hadist inilah istilah cinta tanah air atau yang dikenal dengan Hubbul Wathon minal iman berasal.

Maka sudah tentu, kita yang merupakan ummat dari Rasullullah, wajib mengikuti sunnah beliau dan ajaran ajaran beliau.

Semoga kita menmjadi ummat yang mendapat syafaat olehnya di hari pertimbangan nanti.Amiin

No comments:

Post a Comment